Wiercenie studni
Wiercenie kolektorów pionowych
Profesjonalne zaplecze techniczne
Studnie głębinowe

O nas

Z.P.U.H. Studniarstwo „Domel” rozpoczęło działalność w 1993 roku. Siedziba firmy mieści się w Jedlni Letnisku przy ul. Płużańskiego 4 woj. mazowieckie. Pierwsze nasze usługi to wiercenie studni dla zaopatrzenia w wodę domów jednorodzinnych, zakładów, nawadniania upraw polowych i sadowniczych. Wykonujemy powyższe usługi dotychczas. W swojej działalności zakres usług rozszerzyliśmy dzięki czemu standard naszych usług zadowala większą grupę inwestorów. Kilkunastoletnia praktyka zaowocowała doświadczeniem, która przełożyła się na dużą grupę usatysfakcjonowanych klientów. Firma swym działaniem obejmuje województwo Mazowieckie i przyległe: Lubelskie, Świętokrzyskie, Łódzkie, Bielsko-Podlaskie.

W przypadku większych zleceń z terenu Polski mobilność firmy pozwala na wykonanie powierzonych prac w każdym utworze geologicznym. W naszej dziłalności związanej ze studniami w trudnych warunkach geologicznych współpracujemy z geologiem, hydrogeologiem oraz specjalistą prowadzącym badania elektrooporowe, mierząc opór właściwy warstw geologicznych. Korzystamy również z usług radiestety. Tak rozpoznany teren na działce umożliwia prawidłową lokalizację miejsca na wiercenie studni. Posiadamy kwalifikacje do prowadzenia wierceń w poszukiwaniu i rozpoznawaniu wód podziemnych do głębokości większej niż 500 metrów. Uprawnienia kategorii XII w zakresie kierowania w terenie wierceniami do głębokości 30m, wykonywanymi poza obszarem górniczym.


Zalety firmy to: odpowiedzialność za powierzone usługi jak również sumienność ich wykonania. Dbamy o porządek, czystość i ekologię, sprzęt wiertniczy jak również o sprzęt, który używamy jest na tyle nowoczesny iż nie zagraża środowisku naturalnemu. Do powierzonych przez inwestora usług wykorzystujemy materiały posiadające dopuszczenia i atesty na rury PCV do przesyłu wody pitnej oraz perforacje i siatki filtracyjne. Używane przez nas urządzenia wiertnicze przystosowane są do wiercenia wieloma technologiami i technikami za pomocą których można wykonać nawet bardzo głębokie wiercenia w praktycznie każdym podłożu w stosunkowo niedługim czasie. Umożliwia to świadczenie wysokiej jakości usług nawet na oddalonych często trudno dostępnych terenach.

Urządzenia wiertnicze jak również osprzęt posiadają certyfikat zgodności, atesty i dopuszczenia do ruchu zgodnie z normami ochrony środowiska.