Wiercenie studni
Wiercenie kolektorów pionowych
Profesjonalne zaplecze techniczne

4. Przepisy a umiejscowienie studni

Przepisy mówią że studnia powinna znajdować się:

  • przynajmniej 5 metrów od granicy działki (sąsiad może wyrazić zgodę na bliższe sąsiedztwo),
  • co najmniej 7,5 metra od rowu przydrożnego,
  • nie mniej niż 15 metrów do szczelnych szamb (a 30 metrów od instalacji rozsączających biologicznie oczyszczone nieczystości).