Wiercenie studni
Wiercenie kolektorów pionowych
Profesjonalne zaplecze techniczne

Najczęściej zadawane pytania

1. Jaki rodzaj pompy wybrać?

W zasadzie rodzaj pompy pobierającej wodę ze studni zależy od lustra wody w studni. Jeśli lustro wody znajduje się głębiej niż 8 m, należy wybrać pompę głębinową. Pompę taką dobiera się tak, aby jej wydajność nie przekraczała dopuszczalnej wydajności studni, a wysokość podnoszenia zapewniała otrzymanie wystarczającego ciśnienia w instalacji domowej.

Pompa głębinowa do studni głębinowej na stałe jest zanurzona w wodzie. Zadaniem pompy głębinowej i hydrofora jest pobór odpowiedniej ilości wody wedle oczekiwań użytkowników oraz zapewnienie odpowiedniego ciśnienia w domowej instalacji wodnej.

Pompa głębinowa będzie pracowała bezawaryjnie jeśli zamontowane zostaną odpowiednie zabezpieczenia. O większość postarali się sami producenci.

Większość silników pomp wymaga jednak zabezpieczeń elektrycznych przed:

  • zmianami napięcia w sieci,
  • brakiem fazy,
  • przeciążeniem

Służą temu na przykład wyłączniki ochronne silnika. Rodzaj zabezpieczenia zależy od typu pompy i rodzaju zasilania (jedno- czy trójfazowe).

2. Kiedy należy wykonać instalacje wodne?

O studni należy pomyśleć 2 miesiące przed rozpoczęciem prac budowlanych (ze względu na terminy).

Po zakończeniu budowy, istniejąca studnia będzie służyć do zaopatrzenia budynku w wodę, można wykorzystać ją do podlewania ogrodu.

3. Kiedy zlecić wiercenie studni głębinowej?

Ważnym powodem jest czystość wody pobieranej ze studni. Drugim atutem jest wydajność studni i pewność zaopatrzenia w wodę . Trzecim powodem jest brak opłat za pobraną wodę. Mimo podłączenia do wodociągu, właściciele często decydują się na korzystanie ze studni. Woda ze studni jest wykorzystywana do podlewania ogrodu, trawnika lub umycia samochodu. Robią tak ze względu na to, że za wodę wodociągową trzeba płacić dostawcy (cena wody i ścieki), a podlewając ogród wodą ze studni, ponosi się jedynie koszt energii elektrycznej do napędu pompy.

Ważny jest wybór miejsca na ujecie wody. Ma to duże znaczenie przy późniejszym zagospodarowywaniu działki i np. lokalizacji zbiornika na ścieki. Ponadto wybór miejsca na wiercenie studni powinien uwzględniać koszty związane z podłączeniem studni do instalacji wodnej budynku (im dalej od budynku tym koszty rosną). Po zakończeniu budowy, istniejąca studnia będzie służyć do zaopatrzenia budynku w wodę oraz do celów bytowych.

4. Przepisy a umiejscowienie studni

Przepisy mówią że studnia powinna znajdować się:
  • przynajmniej 5 metrów od granicy działki (sąsiad może wyrazić zgodę na bliższe sąsiedztwo),
  • co najmniej 7,5 metra od rowu przydrożnego,
  • nie mniej niż 15 metrów do szczelnych szamb (a 30 metrów od instalacji rozsączających biologicznie oczyszczone nieczystości).
1. Jaki rodzaj pompy wybrać?

1. Jaki rodzaj pompy wybrać?

 W zasadzie rodzaj pompy pobierającej wodę ze studni zależy od lustra wody w studni...

2. Kiedy należy wykonać instalacje wodne?

2. Kiedy należy wykonać instalacje wodne?

 O studni należy pomyśleć 2 miesiące przed rozpoczęciem prac budowlanych (ze względu na terminy)...

3. Kiedy zlecić wiercenie studni głębinowej?

3. Kiedy zlecić wiercenie studni głębinowej?

 Ważnym powodem jest czystość wody pobieranej ze studni. Drugim atutem jest wydajność studni i pewność zaopatrzenia w wodę...

4. Przepisy a umiejscowienie studni

4. Przepisy a umiejscowienie studni

Przepisy mówią że studnia powinna znajdować się...