Wiercenie studni
Wiercenie kolektorów pionowych
Profesjonalne zaplecze techniczne

3. Kiedy zlecić wiercenie studni głębinowej?

Ważnym powodem jest czystość wody pobieranej ze studni. Drugim atutem jest wydajność studni i pewność zaopatrzenia w wodę . Trzecim powodem jest brak opłat za pobraną wodę. Mimo podłączenia do wodociągu, właściciele często decydują się na korzystanie ze studni. Woda ze studni jest wykorzystywana do podlewania ogrodu, trawnika lub umycia samochodu. Robią tak ze względu na to, że za wodę wodociągową trzeba płacić dostawcy (cena wody i ścieki), a podlewając ogród wodą ze studni, ponosi się jedynie koszt energii elektrycznej do napędu pompy.

Ważny jest wybór miejsca na ujecie wody. Ma to duże znaczenie przy późniejszym zagospodarowywaniu działki i np. lokalizacji zbiornika na ścieki. Ponadto wybór miejsca na wiercenie studni powinien uwzględniać koszty związane z podłączeniem studni do instalacji wodnej budynku (im dalej od budynku tym koszty rosną). Po zakończeniu budowy, istniejąca studnia będzie służyć do zaopatrzenia budynku w wodę oraz do celów bytowych.